Varför du ska välja bokföringsbyrå

Alla som bedriver näringsverksamhet, såsom aktiebolag och enskilda näringsidkare, måste föra bok över alla affärstransaktioner i verksamheten. Även myndigheter, kommuner och landsting måste ha en ordnad bokföring. Reglerna om dubbel bokföring med debet och kredit kan dock kännas övermäktigt för många, särskilt för de som precis startar en egen verksamhet och då måste lägga mycket tid på att sköta den ordinarie verksamheten och attrahera nya kunder.

Bokföringshjälp är en bra lösning oavsett man själv inte har tid att sätta sig in i bokföringens regler eller vill frigöra tid för mer lönsamma aktiviteter i verksamheten.

En bokföringsfirma i Göteborg kan hjälpa såväl små och medelstora företag som större företag att ordna verksamhetens bokföring. Bokföringsfirman sköter den löpande bokföringen med kontering, uppbokningar och avstämningar. Dessutom ordnar firman med underlagen för moms- och skatteredovisning samt sköter åtagandena när det gäller den så kallade periodiska sammanställningen av försäljning till EU-länder (EU-moms). Vid räkenskapsårets slut assisterar bokföringsfirman med framtagande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer, allt beroende på vilka behov och önskemål man har.

Även om man lägger den löpande redovisningen på en bokföringsfirma ska man komma ihåg att det alltid är den enskilde näringsidkaren eller företaget som har ansvaret för att bokföringen är korrekt och att skatter och avgifter betalas in till Skatteverket i rätt tid.

Ta in offerter från bokföringsbyråer i Göteborg – klicka här!

Få bokföringsofferter